top of page
בחירת פרשנות מקדמת

10% מהחיים מורכבים ממה שקורה לך,

90% מהחיים מורכבים מדרך התגובה שלך למה שקורה לך.

עצור לרגע ותחשוב:

האם אתה בוחר את דרך התגובה שתגרום לך להרגיש טוב יותר עם עצמך?

או בדרך שגורמת לך להתחפר ולשקוע בתחושות שתוקעות אותך?

אתה לא בהכרח יכול לשנות כל דבר במציאות אבל אתה בהחלט יכול לשנות את נקודת המבט שלך על המציאות.

לכאורה זה נראה מאולץ ואפילו מזוייף.  המציאות תישאר אותו הדבר ואני רק אשנה את זווית הראיה שלי?

נו באמת, איזה שינוי כבר יכול לקרות מכך?

אבל באמת יכול לקרות שינוי מדהים. כיוון שהתגובה שלך נקבעת מהאופן בו אתה מפרש את המציאות שמולך.

אתן דוגמא פשוטה אבל מאוד מוחשית: אתה מתקשר לחבר שלך מספר ימים והוא לא עונה לך.

עד כאן העובדות והרי הפרשנות:

פרשנות אחת: "הוא מסנן אותי", "לא אכפת לו ממני", יצוצו משפטים כמו: "רק כשהוא צריך אותי אז הוא יודע למצוא אותי",

"מי צריך אותו בכלל". זה יהיה המלל הפנימי שיביא לתחושות: עלבון, כעס, פגיעות, העלבות...

פרשנות שניה: "הוא כרגע לא עונה לי כי יתכן ועוברים עליו ימים לא פשוטים והוא זקוק לקצת ספייס",  

"זמן עם עצמו כדי לארגן את המחשבות יעשה לו טוב". 

הבנה שלי שהתנהגות הזולת לא בהכרח מכוונת אלי ובטח לא נגדי. התחושות שאחוש: הבנה, הכלה, סובלנות, רגיעה.

המציאות לא השתנתה כלל, אפילו לא במעט אבל הפרשנות שלי למציאות שינתה המון.

הפרשנות שלי למציאות קובעת:  

"כיצד אני חושב" ( פלח המחשבות)

זה משפיע באופן ישיר על "כיצד אני מרגיש"(פלח הרגשות)

ובהמשך "כיצד אפעל" (פלח ההתנהגות)

שימו לב כמה דברים מושפעים ונגזרים רק מהדרך בה בחרתי לפרש את המציאות מבלי שדבר במציאות השתנה.

יש לתת את  הפרשנות שתקדם ותצמיח אותי ותביא אותי הכי קדימה וגבוה אל עבר תחושות חיוביות

ולוותר על הפרשנות שתקח אותי אחורה ולמטה ותביא אותי לחוש תחושות שליליות.

אני בעל בחירה ויכול בכל רגע לפרש את המציאת באופן שיביא אותי למקום טוב יותר, 

"אני לא יכול לשנות את כיוון הרוח אך אני יכול לכוון את המפרשים שלי כך שאגיע ליעדי".

bottom of page