top of page
מהו טיפול להעצמה וצמיחה אישית?

ה"אני" (self) הנו נהר בו זורמת אנרגיית החיים, כאשר יש לנו קושי, זיכרון כואב, אירוע מהעבר או חלק בתוכנו שקשה לנו לחוות,

אנו מסיתים אותו הצידה, מרחיקים אותו מאיתנו ולמעשה יוצרים התפצלויות בנהר.

ככל שיש יותר חלקים שאנו מסיתים, תהליך המתרחש באופן לא מודע, כך יותר ויותר חלקים מתנתקים מהנהר. 

דבר המחליש את עוצמת הזרימה בנהר ומקטין את אנרגיית החיים בו.

לא מפליא שאנו מרגישים, מותשים, סחוטים, חסרי אנרגיה...

המטרה בטיפול היא לפגוש את החלקים שבתוכי שעד היום היו מנותקים ממני, להכירם ולחברם אלי חזרה, במטרה להשיב את תחושת השלמות שנסדקה. ככל שאהיה בקשר עם יותר חלקים ואשיבם אלי כך אחוש יותר קבלה ושלמות. (שלמות אינה מושלמות)

זה הזמן לעצור לרגע את שטף החיים,

לנשום פנימה ולהתבונן.

להתרכז בדברים המשמעותיים,

לראות אפשרויות פעולה נוספות

ודרכים שונות להתמודד במקום לעשות עוד מאותו הדבר.

מניסיוני בכל אדם ישנם משאבים, עוצמות ויכולות.

בטיפול נזהה ונגלה עוד ועוד מ"האוצרות"

והכוחות הפנימיים הנמצאים בתוכנו,

שכן ביכולתם לסייע לנו להגיע ליעדים חדשים בחיינו

ולחולל שינוי פנימי משמעותי אמיתי.

bottom of page